tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟท์ หากเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการขนย้าย โดยบริษัทฯ จะใช้วัสดุป้องกันความเสียหาย เป็นรอย ของพื้นที่และของลิฟท์ วัสดุที่ใช้เป็นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น พรม ปูในพื้นที่ เข้า - ออก ส่วนที่วางทรัพย์สิน และภายในลิฟท์ขนของ

การดำเนินการขนย้าย ทางบริษัทเซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ จะส่งรถพร้อมพนักงานในวันและเวลาที่กำหนด และจัดเตรียมพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้จัดส่งทรัพย์สินออกจากสถานที่เก่า และกลุ่มที่ 2 จะเป็นผู้รอรับทรัพย์สินเข้าในสถานที่แห่งใหม่ พร้อมทั้งจัดเข้าที่ตามแบบ ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีหัวหน้าควบคุมการทำงาน และประสานงานกับเจ้าที่ของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างที่ได้จัดไว้

ประเภทของรถที่ใช้ในการขนย้ายเป็นลำดับแรก คือ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เอกสาร คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามลำดับและจัดลำดับแผนกต่างๆ ตามความเหมาะสมในการเข้าพื้นที่แห่งใหม่ หรือการจัดการของส่วนกลางที่ตกลงกับ บริษัท เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟว่าแผนกใดจะเป็นลำดับที่เท่าไร จนแล้วเสร็จตามวัน และเวลาที่กำหนด

แผนกใดที่ทำการขนย้ายแล้ว ให้แต่ละแผนกร่วมตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ บริษัทเซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟว่าทรัพย์สินต่างๆ ที่ทำการขนย้ายมาที่แห่งใหม่นั้นครบตามจำนวนที่ระบุไว้ก่อนการขนย้าย ถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการจัดเก็บเพื่อเตรียมทำงานต่อไป ถ้าทำการตรวจสอบแล้วไม่ครบตามจำนวน หรือเสียหายให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทาง บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ถ้าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการขนย้าย ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงหรือ ชดใช้ในราคาตามความเป็นจริง ของปัจจุบัน ภายใน 7 วัน

หลังจากการขนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงานมาช่วยจัดเอกสาร โต๊ะ ตู้ที่ยังไม่เรียบร้อยในระหว่างการขนย้ายอีก 1 วัน และร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อเมื่อเกิดการแตกหัก เสียหาย ในระหว่างการขนย้ายเท่านั้น ทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อวงจรหภายใน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ หรืออาจจะเกิดการเสื่อมสภาพ และการติดตั้งที่ผิดวิธี

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จะรับผิดชอบต่อเมื่อ เกิดความชำรุด แตกหัก ในระหว่างการขนย้ายเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้เกิดจากการขนย้าย เช่น ชำรุดก่อนการขนย้ายฝ่าฝืนการบรรทุก ใช้งานผิดวิธี

หจก..เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ จะรับผิดชอบวงเงินประกันความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อการขนส่ง 1 เที่ยว หกล้อ หรือวงเงินตามราคาทรัพย์สินที่จะทำการขนย้าย ในแต่ละเที่ยว (ถ้ามูลค่ามากกว่า 100,000 บาท)

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้