tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

ในการ movemachine แต่ละครั้ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดของตัวสินค้าที่จะเคลื่อนย้าย ในเรื่องของ ขนาด น้ำหนัก ราคาประเมินของตัวสินค้า เพื่อทำประกันก่อนทำการขนย้าย พื้นที่ต้นทาง - ปลายทาง เพื่อวางแผนการทำงานว่าจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการขนย้าย แต่ละครั้ง ทาง หจก.ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า survey ก่อนการเสนอราคาและปฏิบัติงานจริง ในส่วนนี้ ทาง หจก.ฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้