tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

ในการ movemachine แต่ละครั้ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดของตัวสินค้าที่จะเคลื่อนย้าย ในเรื่องของ ขนาด น้ำหนัก ราคาประเมินของตัวสินค้า เพื่อทำประกันก่อนทำการขนย้าย พื้นที่ต้นทาง - ปลายทาง เพื่อวางแผนการทำงานว่าจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการขนย้าย แต่ละครั้ง ทาง หจก.ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า survey ก่อนการเสนอราคาและปฏิบัติงานจริง ในส่วนนี้ ทาง หจก.ฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้