tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

Image not available
Image not available
Image not available

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

แผนกการตลาดจะขออนุญาตเข้าไปดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่จะทำการขนย้าย หรือถ้าท่านสามารถให้รายละเอียดทรัพย์สิน, วันและเวลา, สถานที่ๆต้องการขนย้ายไป ในกรณีเช่นนี้ ทางเราสามารถจะคำนวณประเมินค่าใช้จ่ายต่อท่านได้โดยเร็ว โปรดพิจารณาในใบเสนอราคาว่า ราคาสมเหตุผลหรือไม่ การให้บริการประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติว่าจ้างให้ดำเนินการ

โปรดกำหนดวันและเวลาล่วงหน้า และหากไม่มีความจำเป็น วันและเวลาที่กำหนดไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเตรียมอุปกรณ์และหีบห่อสำหรับขนย้าย มาให้ล่วงหน้าก่อนวันทำการ 7-15 วัน และจะนำกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย ภายใน 7 วันหรือตามความเหมาะสมของพื้นที่แห่งใหม่ ว่ามีความพร้อมเมื่อใด ถ้าเกินกำหนดที่ทางเราได้ให้ไว้ ทางเราจะเปรียบเสมือนว่าท่านได้ซื้ออุปกรณ์จากทางเรา โดยเราจะคิดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดในราคาต้นทุน

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้