tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

บทความ

เตรียมตัวก่อนการขนย้ายเครื่องใช้สำนักงาน

แผนกการตลาดจะขออนุญาตเข้าไปดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่จะทำการขนย้าย หรือถ้าท่านสามารถให้รายละเอียดทรัพย์สิน, วันและเวลา, สถานที่ๆต้องการขนย้ายไป ในกรณีเช่นนี้ ทางเราสามารถจะคำนวณประเมินค่าใช้จ่ายต่อท่านได้โดยเร็ว โปรดพิจารณาในใบเสนอราคาว่า ราคาสมเหตุผลหรือไม่ การให้บริการประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติว่าจ้างให้ดำเนินการ

โปรดกำหนดวันและเวลาล่วงหน้า และหากไม่มีความจำเป็น วันและเวลาที่กำหนดไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเตรียมอุปกรณ์และหีบห่อสำหรับขนย้าย มาให้ล่วงหน้าก่อนวันทำการ 7-15 วัน และจะนำกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย ภายใน 7 วันหรือตามความเหมาะสมของพื้นที่แห่งใหม่ ว่ามีความพร้อมเมื่อใด ถ้าเกินกำหนดที่ทางเราได้ให้ไว้ ทางเราจะเปรียบเสมือนว่าท่านได้ซื้ออุปกรณ์จากทางเรา โดยเราจะคิดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดในราคาต้นทุน

banner-top

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้