tel-icon  086-564-0815, 02-318-4743

e-mail-icon centerpack_move@yahoo.com

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

บริการคืองานของเรา หจก.เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ

left-baner1
left-baner2

บทความ

เตรียมตัวก่อนย้าย บ้าน คอนโด หอพัก

อันดับแรก ทางเราจะขออนุญาตเข้าไปดำเนินการสำรวจสถานที่และรายละเอียดที่จะทำการเคลื่อนย้าย อาทิ เช่น ย้ายจากสถานที่ต้นทางไปที่ปลายทาง, มีความสะดวกเพียงใดในการดำเนินงาน, มีทรัพย์สินใดที่จะต้องดูแลและต้องบรรจุหีบห่อเป็นพิเศษหรือไม่ หลังจากนั้นเราจะคำนวณค่าใช้จ่ายและส่งใบเสนอราคาในการขนย้าย

ขั้นตอนในการดำเนินการ
- จะต้องบรรจุหีบห่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดำเนินการขนย้าย อาทิ เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน ถ้วย, ชาม, เครื่องแก้วต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า, ตู้ และเตียงเป็นต้น เฟอร์นิเจอร์บางประเภทจะต้องมีการถอดประกอบก่อนการแพ็ค

- รายการทรัพย์สินที่มีค่า อาทิเช่น แหวน, ทอง, เงิน และอื่นๆควรจะเก็บนำไปเอง

- จัดลำเรียงสิ่งของขึ้นรถบรรทุก และ จัดเรียงให้ได้ตามมาตรฐานการจัดวาง

- บริการให้กล่องบรรจุสิ่งของและกล่องสำหรับใส่เสื้อผ้า

- ขนย้ายสิ่งของลงจากรถ และ นำของที่บรรจุออกจากหีบห่อเมื่อถึงสถานที่

- เมื่อรายการทรัพย์สิน ถึงปลายทาง จะทำการจัดเรียงสิ่งของเข้าที่ตามจุดต่างๆที่ลูกค้ากำหนด พร้อมทั้งประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีการถอดก่อนการแพ็คให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อม un pack ของทั้งหมดให้กับลูกค้า

banner-top

Cookies

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้